• خدمات توریستی پاریشا گروپ
  برای اطلاع از خدمات توریستی پاریشا گروپ تماس بگیرید
 • آموزش زبان گرجی و روسی
  برای آموزش زبان گرجی و روسی و ترجمه مذاکراتتان تماس بگیرید
 • خدمات قانونی پاریشا گروپ
  برای آگاهی از خدمات قانونی ( ثبت شرکت - اخذ اقامت و ... ) پاریشا گروپ تماس بگیرید
 • خدمات بازرگانی پاریشا گروپ
  برای آگاهی از خدمات بازرگانی و مشاوره سرمایه گذاری در گرجستان تماس بگیرید
 • خدمات بازرگانی پاریشا گروپ
  برای آگاهی از خدمات بازرگانی پاریشا گروپ تماس بگیرید
 • خدمات بازرگانی پاریشا گروپ
  برای آگاهی از خدمات بازرگانی پاریشا گروپ تماس بگیرید
ساعت به وقت گرجستان
نرخ براری لاری با سایر ارز ها
تبلیغات شما
تبلیغات شما
تبلیغات شما
آمار بازدید ها

چرادرگرجستان سرمايه گداري كنيم ؟؟
14 مرداد 1391
مزيت چهارم : سیاست تجارت آزاد
مزيت چهارم : سیاست تجارت آزاد گرجستان داراي تعرفه های پایین، مراحل ترخیص کالا از گمرک مرزی کارآمد و رژیم های تجارت ترجیحی با شرکای عمده، از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا و تجارت آزاد با ترکیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع است.  گرجستان عضو سازمان تجارت جهانی از سال 2000 بوده است و هیچ محدودیت های کمی  تجاري ندارد.